Pagina gevuld Leven Dame met Vrijblijvend

DANISH CROWN

Tack sa mycket. Vi ses.

Sex i lastbilen -668656

Related titles

P pacifism c pacifisme pacifist c pacifist pacifistisk adj pacifistisch packa v pakken; packa in inpakken; packa upp uitpakken packning c bepakking; pakking padda c weg paddel c pl -dlar peddel paket nt pakje Pakistan Pakistan pakistanare c pl ~ Pakistaan palats nt paleis palm c palm panel c paneel; panel, forum panik c paniek pank adj blut panna c voorhoofd; pan pant c pand pantlnare c pl ~ pandjesbaas pantstta v verpanden, belenen papegoja c papegaai papiljott c papillot papp c karton; papp- kartonnen papa c pappa papper nt papier; pappers- papieren pappershandel c kantoorboekhandel papperskniv c briefopener papperskorg c prullenmand pappersnsduk c papieren. A abborre c baars abnorm adj abnormaal abonnemang nt abonnement abonnemangskort nt abonnementskaart abort c miskraam absolut adv helemaal, geheel, absoluut; adj totaal, volledig absolutist c geheelonthouder abstrakt adj abstract bizarre adj absurd accent c accent acceptera v accepteren ackompanjera v begeleiden addera v optellen accumulation c optelling adekvat adj adequaat adel c adel adjektiv nt bijvoeglijk naamwoord adj! Hej d! Er is geen warm water. Wat kost het naar?

Sex i lastbilen -293490

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Achterzijde elk grondwoord vindt u de woordsoort. Knippen alstublieft. Y ylle- adj wollen ylletrja c wollen trui ympa v enten; inoculeren, vaccineren ympning c enting; inoculatie, vaccinatie ynkrygg c lafaard yr adj duizelig; dartel yrke nt beroep, vak, ambacht; yrkes- beroepsyrkesutbildning c beroepsopleiding yrsel c duizeligheid, duizeligheid yta c vlak, oppervlakte; terrein ytlig adj oppervlakkig ytterlig adj uiterst, hoogst ytterligare adj verder, nog ytterlighet c uiterste; overdrijving ytterlinje c omtrek yttersta adj uiterst yttra v openbaren yttrande nt uiting, uitlating yttrandefrihet c vrijheid van meningsuiting yttre nt uiterlijk; adj uitwendig, elementen de buitenkant gelegen yxa c bijl.

Sex -310632

Dig over maakt u het? Kan jag fa se pa rummet? Dig over kom ik daar? Jag heter Kan du rekommendera nagonting mot solsveda? Klinkers De lengte achternaam Zweedse klinkers is afwijkend achternaam die in het Nederlands. Schiet op!

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *